Putno osiguranje

Na ovom dijelu mrežnih stranica možete se detaljnije informirati o uslugama našeg osiguravateljskog partnera – Euroherc osiguranja koje se tiču kupnje paketa ili dijela paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja može se ugovoriti u Agenciji, a u punom opsegu sadržava:

• osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode)
• osiguranje privatne odgovornosti
• osiguranje od otkaza putovanja
• osiguranje prtljage
• zdravstveno osiguranje (za inozemna putovanja)

Paket putnog osiguranja nije sadržan u cijeni i dodatno se ugovara u agenciji ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi. Isto putnik može sklopiti u agenciji koja u tom slučaju posreduje u prodaji osiguranja između putnika i osiguravajućeg društva i nije odgovorna u daljnjim pregovorima ni odnosu na relaciji Putnik – Osiguravatelj. Detaljnije informacije o ovom tipu osiguranja dostupne su na mrežnim stranicama www.crosig.hr. Agencija svakako preporuča detaljno informiranje o produktima Osiguravateljima na kontakt podatcima u nastavku.

Osiguranje od otkaza ili prekida putovanja

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja. Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje. Osiguranik je obavezan u pismenom obliku otkazati aranžman kod putničke agencije u roku 3 radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja prema čl. 47. uvjeta putnog osiguranja, a najkasnije u roku 15 dana obavezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti osiguratelja, Euroherc osiguranje d.d. Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik prilikom sklapanja police putnog osiguranja Euroherc isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija, umanjenog za cijenu, eventualno iskorištenog dijela putovanja.

Putno osiguranje u inozemstvo

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

• putno zdravstveno osiguranje
• osiguranje privatne odgovornosti
• osiguranje prtljage
• osiguranje otkaza ili prekida putovanja
• osiguranje putnika od posljedica nezgode

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode. Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu. Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište. Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr. Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja. Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

ZA VIŠE INFORMACIJA: https://www.euroherc.hr/putno/